varte s majklem

Inspirace

inspirace

Jako tradičně se v ČR slaví druhou květnovou neděli Den matek. Letos tento svátek připadá na 10. května. Ač se to nezdá, historie tohoto svátku sahá až do 16. století. Tento svátek vznikl ve Velké Británii a nazývaly ho mateřská neděle.

inspirace

Květen neboli máj je měsícem lásky. V tomto období se také staví máje. Tento zvyk zde přetrvává od pohanských dob. Jedná se o ozdobené kmeny břízky, které jsou symbolem plodnosti.

inspirace

1. květen neboli 1. máj je u nás chápán jako den lásky. Mnozí lidé v České republice ho slaví raději než svátek svatého Valentýna, který připadá na 14. února.

inspirace

Palčivost plamene byla nejúčinnější zbraní k likvidaci čarodějnic. Historických pramenů vážících se k historii pálení ohňů k 30. dubnu mnoho není. Ví se jistě, že tato tradice byla rozšířená již v 19. století.

Videa

Recepty

-