varte s majklem
Význam Velikonoc

Význam Velikonoc

04.04.2020

Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky celého roku. Je to oslava radosti z vítězství života nad smrtí, oslava tajemství Krista a jeho zmrtvýchvstání. Velikonoce se slaví vždy první jarní neděli po jarním úplňku. Datum slavení Velikonoc není stanové a jedná se tedy o pohyblivý svátek. Velikonoce trvají celkem 50 dní. Začínají nedělí Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod velikonoční) a končí Svatodušními svátky, které připadají na padesátý den po velikonoční neděli.

-