varte s majklem
Symboly Velikonoc

Symboly Velikonoc

27.03.2024

Kříž

Kříž je nejvýznamnějším symbolem křesťanství z důvodu ukřižování Božího syna Ježíše Krista. Kříž je ale uctíván i v jiných náboženstvích, jelikož byl chápán jako pouto mezi božským a pozemským světem. Ukřižování patřilo k nejbolestivějším a nejkrutějším trestům. Kříž má více provedení. Nejznámější je kříž ve tvaru T, svatoondřejský kříž ve tvaru písmene X, rovnoramenný řecký kříž a křesťanský kříž s delším svislým ramenem označovaný jako latinský.

Vejce

Jeden z nejvýznamnějších symbolů Velikonoc. Je to symbol plodnosti, života a vzkříšení. Je přirovnáváno k hrobu, kde je ukryt život a je tedy úzce spjato se zmrtvýchvstáním Ježíše Krista a s křesťanskými Velikonocemi. Vejce se malovala už v dávných dobách. Jsou tzv. výkupným při pomlázce. Děvčata darovaným vejcem zase prokazovala lásku svým milým.

 Beránek

Dříve sloužil jako obětní zvíře. Je symbolem poslušnosti a mírnosti. Proto je Ježíš Kristus, který vzal hříchy všech lidí na sebe, aby je spasil, nazýván beránkem božím. Beránek byl velmi často vyobrazován na náhrobcích a připomínal dočasnost a krátkost lidského života. Dnes si ho ve spojitosti s Velikonocemi představíme jako sladkou pochoutku pečenou ve formě ve tvaru beránka. Beránek jako obřadní pokrm je znám už od středověku. Bohužel se nedochovaly informace, zda se jednalo o pokrm z masa či byl udělán na sladký způsob.

-