varte s majklem
Dušičky

Dušičky

01.11.2023

Vznik svátku

Na rozdíl od anglosaských  zemí se neslaví v České republice Halloween, ale Památka zesnulých. Památka zesnulých připadá  na 2. listopadu, ale pro tento svátek  se vžil lidový název Dušičky.  Tento církevní  svátek vznikl už v 10. století a nahradil původně keltský svátek Samhain.  Lidé věřili, že v předvečer  svátku Dušiček, což je 1. listopadu a jedná se o svátek Všech svatých se vrací duše mrtvých, které pykaly za své hříchy v očistci mezi živé, aby si odpočinuli od svého trápení a 2. listopadu při prvním raním zvonění se vracely zpět.

Tradice v minulosti

Dříve se sešla celá rodina a do lampy dala místo oleje máslo, aby si jím duše zemřelých pomazali své popáleniny způsobené plameny v očistci. Vypitím mléka zase lidé věřili, že se tím duše zemřelých ochladí.  Naši předci také házeli do ohně různé pokrmy, aby Dušičkám přilepšili nebo jim pomohly očistit se od hříchů. Pekly se také speciální buchty ve tvaru čtverhranu, které byly plněné mákem nebo povidly a nesly také název Dušičky.  Tímto pečivem byli většinou obdarováni pocestní, chudina a žebráci, kteří postávali u hřbitova nebo kostela. Velmi zajímavé je, že v Podkrkonoší slavili Dušičky obdobně jako současný Halloween v USA. Lidé přestrojení v hrozivých maskách chodili v průvodu od chalupy k chalupě.

Tradice v současnosti

V současné době se slaví dušičky tak, že lidé  navštěvují hřbitovy a zdobí hroby svých blízkých živými květinami a zapálí jim svíci, což symbolizuje věčný život. Lidé také navštěvují kostel a účastní se mše a modlí se za duše zemřelých, aby pomohly smýt duším jejich hříchy.

Nezapomeňte si udělat čas a zavzpomínejte na své blízké zesnulé a zapalte jim svíčku a upravte hrob.

-