varte s majklem
6. leden - Tři králové

6. leden - Tři králové

06.01.2024

6. ledna slavíme svátek Tří králů. Tři králové byli podle legendy tři mudrcové Kašpar, Melichar a Baltazar, kteří se přišli poklonit Ježíškovi do Betléma a přinesli mu jako dar zlato, kadidlo a myrhu. Tento svátek se však začal slavit až ve středověku, jelikož v tento den se původně podle evangelia slavil svátek Zjevení Páně (tzv. Epifanie). 

Dodnes chodí v některých obcích tříkrálové průvody, kdy děti nebo dospělí chodí od domu k domu v masce tří králů a svěcenou křídou píší nad dveře domácností K+M+B, což je zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Bůh žehnej tomuto domu. Tři křížky za písmeny nejsou znaménky plus, ale symbolizují Nejsvětější Trojici – Otce, Syna a Ducha svatého. K tomu také říkají níže uvedenou koledu. Za to dostanou odměnu nebo vybírají peníze na charitu.

Svátkem tří králů končí vánoční období a lidé v tento den sundavají vánoční výzdobu.  

Koleda tří králů

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.

Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.

A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem.

-