varte s majklem

ADVENT

 Advent, tak se nazývá období čtyři neděle před Vánocemi. Slovo advent pochází z latinského slova adventus a v překladu znamená příchod. Tím byl dříve myšlen příchod spasitele Ježíše Krista, v současné době značí příchod Vánoc a přípravy na ně.  Především hospodyňky pečou  cukroví, uklízí domácnost, zdobí dům vánoční výzdobou a nakupují se dárky.

 Hlavním symbolem adventu je adventní věnec, který je symbolem vítězství a královské důstojnosti.  Postupně na něm zapalujeme každou adventní neděli jednu svíci. Poslední adventní neděli by na něm měly hořet čtyři svíce. Období adventu by měla vévodit fialová barva, která je symbolem čekání a pokání.

Užijte si advent. Vyzdobte si dům, zazpívejte koledy, napečte cukroví a navštivte s rodinou adventní trhy, zapalte svíci na věnci a hned bude čekání na Štědrý den příjemnější.

-